12.02.2024

Компанијата е сертифицирана за промет со воени стоки

Дирекцијата за наменско производство при Министерството за економија, на компанијата „Даути-Комерц“ АД, му спододели одлука за вршење на промет на воени стоки во работните простории.  

Оваа одлука му се споделува откако компанијата  ги исполни сите услови предвидени со закон за оваа трговска дејност „Промет на воени стоки“. Одлуката му се дава на сериозни и доверливи компании кои можат одговорно и посветено да ја вршат оваа трговска дејност.

Во континуитет компанијата „Даути-Комерц“ ја проширува својата дејност со прилагодување на потребите на пазарот и истовремено исполнување на сите стандарди за меѓународна трговија.


Даути Комерц АД

Основната дејност на компанијата ДАУТИ КОМЕРЦ ад е увоз-извоз и промет на стоки за широка потрошувачка кој се остварува преку дистрибутивните центри, како и застапување на повеќе реномирани домашни и светски фирми од разни области.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.

Потребни ми се дополнителни информации | Политика за користење на колачиња (cookies)

Се согласувам Не се согласувам