Shop | МК | AL | EN

Dauti Komerc

“Dauti-Komerc” SHA është kompani familjare e familjes DAUTI e transformuar në Shoqëri Aksionare, me një sistem të udhëheqjes korporative. Organet drejtuese të së cilës janë Kuvendi i Aksionarëve, Bordi Drejtues dhe Bordi i Drejtorëve.

Aktiviteti kryesor i “Dauti-Komerc” SHA-së është importi-eksporti dhe distribuimi i produkteve të  konsumit të gjërë, i cili realizohet nëpërmjet qendrave të distribuimit, në Maqdoninë e Veriut, Kosovë dhe Mal të Zi, dhe furnizuesve vendorë përmes rrjetit “Cash&Carry” në Shkup, Tetovë dhe Strugë të Maqedonisë së Veriut.

 Lexo Më Shumë

LIDER NË RAJON

Kompania “Dauti-Komerc” SHA, me një përvojë 30 vjeçare është bërë lider rajonal në sferën e distribuimit të mallrave të konsumit të gjërë. Kompania ka përfshirje në katër shtete rajonale, duke filluar nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Mali i Zi dhe Shqipëria. “Dauti-Komerc” ASH në kontinuitet implementon ide inovative dhe standarte bashkëkohore, ku është specializuar në sferën e distribuimit të mallrave të konsumit të gjërë si në tregun e brendshëm, rajonal dhe ndërkomëbtarë. Viteve të fundit exporti i mallërave nga prodhues rajonal të Ballkanit Perendimorë në tregjet evropiane dhe më gjërë.

МОТО

Traditë, Besueshmëri dhe Siguri

“Dauti Komerc”, ka traditë familjare. Besueshmëri hyjnore, besueshmëri në vetvete, besueshmëri në bashkëpuntorët si dhe partneret e shumtë, furnizues dhe blerës. Të sigurtë në qasje në vetvete dhe partner dhe produkte të sigurta. Tradicionilisht kemi ngritur besueshmëri dhe siguri në distribumin e shpejtë të produkteve deri tek konsumatori i fundit.STRUKTURA ORGANIZATIVE

Me një edukatë familjare, sistemi korporativ i menaxhimit ka forcuar kapacitete me qasje bashkëkohore të funksionimit të sektorëve në kompani, duke drejtuar, kontrolluar cilësinë dhe përgjegjësinë e brendshme të menaxhimit dhe vlerësimin e rezikut.


SHTRIRJE DHE ZHVILLIM

Fuqizimi i kësaj kompania zhvillohet në mënyrë paralele si në rritjen vertikale gjatë periudhave kohore, po ashtu edhe në zgjerimin horizonal në rajon dhe më gjërë.

Me një strategji të planifikuar, kompania është shtrirë në rajon ku ka krijuar përparësi konkuruese në Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Malin e Zi dhe Shqipërinë, ku sot vepron me kompanitë e veta dhe planifikon zgjerimin në rajon, evropë dhe më gjërë.

Nga grafikoni shihet qartë se kompania në mënyrë permanente ka ndërtuar historinë e suksesshme të ngritjes së saj, pa stagnuar asnjë vit.

                                      
Magacin

QENDRAT E DISTRIBUIMIT

Lexo me shumë

Historiat

"Dauti- Komerc" u themelua si kompani më 29 maj 1990, nga vëllezërit DAUTI.  Që në fillimet e saja, aktiviteti kryesor dhe bazë ka qenë shpërndarja e mallrave të konsumit nga prodhuesit vendor . Edhe sot ushtron këtë aktivitet tregtar, shpërndarje të produkteve vendore dhe të importuara.Lajme

+


Xhemail Dauti: Manifesti për zhvillim të përshpejtuar ekonopmik’ parasheh zhvillimin e bizneseve në vend dhe integrimin e tyre në tregjet evropiane

Takimi i organizuar mes antarëve të OEMVP-së dhe presidentit Stevo Pendarovski, ku u bë prezentimi i ‘Manifestit për zhvillim të përshpejtuar ekonomik’ si dhe ofroi mundësi përfaqësuesve të biznesit njëkohësisht dhe anëtarë të OEMVP-së për të parashtruar pyetje dhe për të adresuar problematika me të cilat përballet sektori real i biznesit. Në këtë takim mori pjesë drejtori gjeneral i “Dauti-Komerc”, z.Xhemail Dauti, drejtori z.Hamim Dauti, ‘Dauti-Komerc’, Maqedoni dhe drejtori i “Dauti-TrabsportShped’ Daim Ramadani.

15shkurt

+


Trajnim dhe certifikim pwr specialitetin japonez ‘Sushi’

Udheheqësi i kuzhinës dhe stafi profesional “Dauti-Komerc”-Keterening kanë kryer me sukses trajnimin e radhës për edukim në përgaditjen e ushqimeve të kuzhinës Japoneze. Trajnimi është realizuar nën mbykëqirjen e specialistëve Tojoko Taguchi dhe Dane Uskokov, ku ata dhanë vlerësimet më të larta për stafin e kandidatëve lidhur me përgaditjen specialitetit japonez ‘Sushi’.

15shkurt

+


Drejtori Xhemail Dauti vizitë tek kryeministri Talat Xhaferi

Drejtori i përgjithshëm i kompanisë, z.Xhemail Dauti, ishte pjesë e delegacionit të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperndimore, në takim te kryeministri i Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi.

12shkurt

+


Kompania çertifikohet për Qarkullim për mallrat ushtarake

Drejtoria e Prodhimtarisë me Dedikim pranë Ministrisë së Ekonomisë, kompanisë “Dauti-Komerc” SHA, i ndanë vendim për kryerjen e qarkullimit të mallrave ushtarake në hapësirat e punës, kryesishtë në magazinën e saj.

12shkurt0

PUNONJËSIT

0

SHTETET

0

KONSUMATORËT NDËRKOMBËTARE  

0

PARTNERËT TË BRENDSHËM

0

PARTNERË NDËRKOMBËTARË

0

BRENDET


Dauti Komerc 

Aktiviteti kryesor i kompanisë “DAUTI KOMERC” SHA është import-eksporti dhe qarkullimi i mallrave të konsumit të gjërë, i cili realizohet nëpërmjet qendrave të distribucionit, si dhe përfaqësimi i disa kompanive të njohura vendore dhe ndërkombëtare nga fusha të ndryshme.

Kontakt Informacionet
LINQE TË DOBISHME

Biskota (cookies) janë vendosur në pajisjen tuaj për të përmirsuar funksionalitetin e kësaj faqe

Kam nevojë për informacion shtesë | Politika e biskotave (cookies)

Pajtohem Nuk Pajtohem