Shop | МК | AL | EN

Dauti Komerc

“Dauti-Komerc” SHA është kompani familjare e familjes DAUTI e transformuar në Shoqëri Aksionare, me një sistem të udhëheqjes korporative. Organet drejtuese të së cilës janë Kuvendi i Aksionarëve, Bordi Drejtues dhe Bordi i Drejtorëve.

Aktiviteti kryesor i “Dauti-Komerc” SHA-së është importi-eksporti dhe distribuimi i produkteve të  konsumit të gjërë, i cili realizohet nëpërmjet qendrave të distribuimit, në Maqdoninë e Veriut, Kosovë dhe Mal të Zi, dhe furnizuesve vendorë përmes rrjetit “Cash&Carry” në Shkup, Tetovë dhe Strugë të Maqedonisë së Veriut.

 Lexo Më Shumë

LIDER NË RAJON

Kompania “Dauti-Komerc” SHA, me një përvojë 30 vjeçare është bërë lider rajonal në sferën e distribuimit të mallrave të konsumit të gjërë. Kompania ka përfshirje në katër shtete rajonale, duke filluar nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Mali i Zi dhe Shqipëria. “Dauti-Komerc” ASH në kontinuitet implementon ide inovative dhe standarte bashkëkohore, ku është specializuar në sferën e distribuimit të mallrave të konsumit të gjërë si në tregun e brendshëm, rajonal dhe ndërkomëbtarë. Viteve të fundit exporti i mallërave nga prodhues rajonal të Ballkanit Perendimorë në tregjet evropiane dhe më gjërë.

МОТО

Traditë, Besueshmëri dhe Siguri

“Dauti Komerc”, ka traditë familjare. Besueshmëri hyjnore, besueshmëri në vetvete, besueshmëri në bashkëpuntorët si dhe partneret e shumtë, furnizues dhe blerës. Të sigurtë në qasje në vetvete dhe partner dhe produkte të sigurta. Tradicionilisht kemi ngritur besueshmëri dhe siguri në distribumin e shpejtë të produkteve deri tek konsumatori i fundit.STRUKTURA ORGANIZATIVE

Me një edukatë familjare, sistemi korporativ i menaxhimit ka forcuar kapacitete me qasje bashkëkohore të funksionimit të sektorëve në kompani, duke drejtuar, kontrolluar cilësinë dhe përgjegjësinë e brendshme të menaxhimit dhe vlerësimin e rezikut.


SHTRIRJE DHE ZHVILLIM

Fuqizimi i kësaj kompania zhvillohet në mënyrë paralele si në rritjen vertikale gjatë periudhave kohore, po ashtu edhe në zgjerimin horizonal në rajon dhe më gjërë.

Me një strategji të planifikuar, kompania është shtrirë në rajon ku ka krijuar përparësi konkuruese në Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Malin e Zi dhe Shqipërinë, ku sot vepron me kompanitë e veta dhe planifikon zgjerimin në rajon, evropë dhe më gjërë.

Nga grafikoni shihet qartë se kompania në mënyrë permanente ka ndërtuar historinë e suksesshme të ngritjes së saj, pa stagnuar asnjë vit.

                                      
Magacin

QENDRAT E DISTRIBUIMIT

Lexo me shumë

Historiat

"Dauti- Komerc" u themelua si kompani më 29 maj 1990, nga vëllezërit DAUTI.  Që në fillimet e saja, aktiviteti kryesor dhe bazë ka qenë shpërndarja e mallrave të konsumit nga prodhuesit vendor . Edhe sot ushtron këtë aktivitet tregtar, shpërndarje të produkteve vendore dhe të importuara.Lajme

0

PUNONJËSIT

0

SHTETET

0

KONSUMATORËT NDËRKOMBËTARE  

0

PARTNERËT TË BRENDSHËM

0

PARTNERË NDËRKOMBËTARË

0

BRENDET


Dauti Komerc 

Aktiviteti kryesor i kompanisë “DAUTI KOMERC” SHA është import-eksporti dhe qarkullimi i mallrave të konsumit të gjërë, i cili realizohet nëpërmjet qendrave të distribucionit, si dhe përfaqësimi i disa kompanive të njohura vendore dhe ndërkombëtare nga fusha të ndryshme.

Kontakt Informacionet
LINQE TË DOBISHME

Biskota (cookies) janë vendosur në pajisjen tuaj për të përmirsuar funksionalitetin e kësaj faqe

Kam nevojë për informacion shtesë | Politika e biskotave (cookies)

Pajtohem Nuk Pajtohem