МК | AL

Дејности

Дистрибуција

Основната дејност на компанијата ДАУТИ КОМЕРЦ ад е увоз-извоз и промет на стоки за широка потрошувачка кој се остварува преку дистрибутивните центри, како и застапување на повеќе реномирани домашни и светски фирми од разни области.

Деловната политика на ДАУТИ КОМЕРЦ постојано се приспособува на пазарните трендови. За секоја линија на асортиманот се води посебна политика, во зависност од карактерот, нивната намена, потребите на пазарот и пласманот.

 Cash & Carry

Даути Комерц Cash & Carry е засебен , независен сегмент во Компанијата , чија претежна дејност е дистрибуција на роба за широка потрошувачка до самостојните трговци , малите самостојни локални продавници и локалните магацини на територијата на Македонија . Исто така , во основната дејност е вклучено снабдувањето на хотелите и рестораните и останатите угостители , кои припаѓаат на ХО - РЕ – КА ланецот во државата. Даути Комерц Cash & Carry има портфолио од повеќе од 2,000 активни артикли во асортиман, во кои влегуваат производи од сопствен увоз на Компанијата , но и производи од домашни производители и увозници за кои Даути Комерц Cash & Carry се јавува како овластен дистрибутер.
* КВАЛИТЕТ И СИГУРНОСТ Поставивме јасни цели и правила , за да се испорачаат квалитетени производи : - Ги нудиме најсовремените услови на складирање и испорака - При изборот на добавувачите , сегогаш се држиме до високо барани , веќе докажани производи , прецизно дефинирани со секој Добавувач поединечно.
* КАКО ГО ЧУВАМЕ КВАЛИТЕТОТ - Секојневно ја контролираме испораката од нашите добавувачи - Се контролираат условите за рок и трајност на производите
* ИСПОРАКА НА РОБА - Испорака на робата вршиме 6 дена во неделата . Широкиот спектар на возила ни овозможува да се прилагодиме на условите кои ги наложуваат нашите ценети Купувачи , и секако и разноликоста и условите кои ги бара асортиманот , од редовно скалдирање и дистрибуција до ладен ланец. Како партнер професионалец , секогаш се трудиме да го обезбедиме најдоброто за нашите Купувачи.

Даути Комерц АД

Основната дејност на компанијата ДАУТИ КОМЕРЦ ад е увоз-извоз и промет на стоки за широка потрошувачка кој се остварува преку дистрибутивните центри, како и застапување на повеќе реномирани домашни и светски фирми од разни области.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.

Потребни ми се дополнителни информации | Политика за користење на колачиња (cookies)

Се согласувам Не се согласувам