МИСИЈА

 

Наша мисија е високиот професионализам во областа на дистрибуцијата на производи за широка потрошувачка, постојаниот раст на компанијата во земјата, во регионот и пошироко, во согласност со законската регулатива, принципите, вредностите и етиката на бизнисот. 

Цели на нашата мисија:

   •  Создавање оперативна и организациска поставеност, следејќи ги иновативните трендови во областа на дистрибуцијата на производи за широка потрошувачка 

   • Исполнување на потребите на клиентите со висока посветеност и професионализам, нудејќи им широка палета на производи, висок квалитет, конкурентни цени според пазарната моќ

   • Обезбедување на грижливи и ефективни услуги во согласност со потребите на клиентите 

   • Постојана надградба на способностите и на стручните сознанија со цел да се исполнат растечките и разновидните потреби на клиентите 

   • Постојан подем на компанијата, на бројот на вработените, на бројот на добавувачите како и на бројот на клиентите 

Даути Комерц АД

Основната дејност на компанијата ДАУТИ КОМЕРЦ ад е увоз-извоз и промет на стоки за широка потрошувачка кој се остварува преку дистрибутивните центри, како и застапување на повеќе реномирани домашни и светски фирми од разни области.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.

Потребни ми се дополнителни информации | Политика за користење на колачиња (cookies)

Се согласувам Не се согласувам