ВИЗИЈА

 

Визијата на „Даути-Комерц“ е создавање компанија што ќе биде лидер во дистрибуцијата на стока за широка потрошувачка во земјата, во регионот и пошироко. Компанија со големи професионални капацитети во исполнување на потребите на потрошувачите, што ќе придонесат во постојаното отворање нови работни места. На овој начин, компанијата придонесува во поттикнувањето на регионалната соработка и развој, но и пошироко, како предуслов за издржлива стабилност.

       Цели што ја опишуваат нашата визија:

  •   Афирмирана компанија во регионот и пошироко преку совршена организациска поставеност
  •   Високи стандарди што ги исполнуваат и надминуваат очекувањата на клиентите
  •   Постојано функционирање во согласност со принципите, вредностите и нашата етика во бизнисот
  •   Издигнување нa компанијата како бренд во областа на дистрибуцијата, што ќе биде синоним на верба, задоволство на клиентот и иновативност
  •   Компанија како најпосакуван избор на клиентите, на добавувачите и на вработените
  •   Компанија што ќе биде модел, инспирација и мотивација за младите што се ориентирани кон успехот
  •   Афирмирана компанија за општествена одговорност и филантропија
Даути Комерц АД

Основната дејност на компанијата ДАУТИ КОМЕРЦ ад е увоз-извоз и промет на стоки за широка потрошувачка кој се остварува преку дистрибутивните центри, како и застапување на повеќе реномирани домашни и светски фирми од разни области.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.

Потребни ми се дополнителни информации | Политика за користење на колачиња (cookies)

Се согласувам Не се согласувам